Biblioteques
COBDCV

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, dins del grup de treball de Biblioteques Públiques i gràcies a la col·laboració amb la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques , va crear la comissió tècnica “Biblioteca com agent social”  amb la voluntat de visibilitzar el  paper fonamental que les biblioteques desenvolupen en la comunitat, però també amb la voluntat de reivindicació per a la millora, la inversió  i la seua adecuació a una societat cada vegada més complexa. 

col·labora:

Ni t’imagines el que tens al costat de casa.