Un LABoratori a la biblioteca, de veres?

I tant….A Sant Joan d’Alacant tenim un espai de trobada on aprendre, investigar, inventar i construir compartint coneixements, habilitats i materials, per a enfortir-nos nosaltres mateixos i a la comunitat. El “LABoratori” de la biblioteca és un espai on reunir-se en grup a experimentar, millorar i construir objectes amb eines variades i materials compartits.

Des de l’any 2013 li hem fet un volt a la idea de la biblioteca com a lloc fonamental que afavoreix l’educació creativa, permanent i informal, seguint els principis del moviment “makerspace”, definit per la “Library as Incubator Project 1”, com “un entorn col·laboratiu d’aprenentatge on la gent es reuneix per a compartir materials i aprendre noves habilitats. No necessàriament es requereix un conjunt de materials o espais, sinó una mentalitat d’associació comunitària, de col·laboració i de creació”.

Aquesta idea ha revolucionat la nostra manera de pensar la biblioteca i ens ha ajudat a reorientar-la cap a serveis que requereixen més implicació dels usuaris, a dinamitzar les col·leccions de matèries, a fomentar un esperit dinàmic entre les persones que treballen a la biblioteca, a establir relacions i aliances amb comerços i professionals del municipi i també ha revolucionat l’ús de la biblioteca com a espai de creació i de connexió entre persones de diferents perfils.

Si voleu més informació, http://www.bibliotecaspublicas.es/santjoandalacant/