Llegir, llegir, llegir… per a incloure

En massa ocasions, les persones amb capacitats diferents no tenen l’oportunitat de desenvolupar les seues capacitats i autonomia personal en els espais públics, juntament amb la resta de la comunitat. La biblioteca és un espai per a tots i que aquests col·lectius integren la biblioteca com a part de la seua vida, sent un lloc de referència segur i agradable, no és només enriquidor per a ells, és magnífic per a tots i totes.

La biblioteca de Lliria fa molts anys que desenvolupa activitats de foment i de socialització de la lectura. També fa molt de temps que col·labora amb associacions o institucions oferint-los la biblioteca com a espai.

Però des de fa ja un parell d’anys, amb una voluntat d’atendre a totes les persones en la seua diversitat, s’ha volgut orientar cap a programes més personalitzats, dirigits a necessitats concretes d’alguns col·lectius de la localitat i així naix el projecte “Biblioteca Fàcil” la finalitat de la qual és desenvolupar les capacitats i autonomia personal dels col·lectius del Centre Ocupacional “El Prat”, l’associació Pentagrama i el taller Municipal de Memòria-Alzheimer, La majoria d’ells amb discapacitat psíquica o amb malalties mentals. A la biblioteca de Llíria volen que lligen, que puguen llegir, que puguen llegir junts, que puguen llegir amb altres col·lectius, que la seua vida millore i que es faciliten les sinergies col·laboratives entre ells.

Pera més informació sobre el projecte,   

http://www.bibliotecaspublicas.es/lliria-cas/

@bibliolli